SPYBREW

Øl brygget i al hemmelighed

Miljøet

Selvom bryggeriet hører til i den “lette ende” kan man godt tænke på miljøet. Der er mange steder i et bryggeri, hvor man sagtens kan indtænke den miljøbevidste tilgang til at drive et bryggeri.

I Spybrew har vi blandt andet indgået en aftale med Bug Farm, som aftager vores mask (den brugte malt fra brygprocessen) og som anvender masken til foder i deres virksomhed. På den måde genbruger vi masken i stedet for at det blot bliver smidt ud.En anden ting vi fokucerer på er vandforbruget. Et bryggeri bruger typisk rigtig meget vand under hele processen. For at minimere vandforbruget i Spybrew anvender vi nu en meget mere effektiv pladekøler. Og det betyder et meget mindre vandforbrug. Pladekølere bruges, når den kogende urt skal nedkøles umiddelbart før urten overføres til gærtanken. Ved at skifte til en større pladekøler har vi mere end halveret vores vandforbrug under nedkølingen af urten. “Spildevandet” fra pladekøleren opsamles desuden i en elopvarmet varmtvandsbeholder og genanvendes så til det næste bryg.

Varmtvandsbeholderen har vi valgt at få isoleret for at mindske energiforbruget, når vandet varmes op forud for en brygning. Så på den måde sparer vi både vand og elektricitet.

I forbindelse med flytningen af Spybrew til det nye og større lokale på Arnold Nielsens Boulevard bliver alt belysning i bryggeriet naturligvis lavenergi for også her at kunne spare på strømmen.

Man kan nemlig sagtens være miljøbevidst selvom man er et lille og hemmeligt bryggeri.